Sex steg till en evidensbaserad arbetsprocess

Varifrån kommer idén om att arbeta evidensbaserat? Vad innebär det i praktiken? Hur ser en evidensbaserad arbetsprocess ut? Den här artikeln ger en kort historisk tillbakablick och en beskrivning av vad det evidensbaserade arbetssättet innebär.

Ursprungligen från medicinsk vård

Uttrycket evidensbaserad praktik kommer från den medicinska vården, ursprungligen myntat 1987 av David M. Eddy och senare utvecklat av bland andra David Sackett. Inom medicin handlar det evidensbaserade arbetssättet om att basera medicinska beslut på vetenskapliga bevis hellre än nuvarande praxis eller experters övertygelser. Bevisen ska helst vara av högsta kvalitet, det vill säga stora metastudier, systematiska litteraturgenomgångar och randomiserade kontrollerade studier.

Evidensbaserat arbete inom organisation och ledarskap

Den evidensbaserade metoden, att basera beslut på bästa tillgängliga bevis, har sedan dess spridit sig utanför den medicinska världen och in i andra domäner, däribland organisation och ledarskap. Evidence based management handlar om att ha ett mer vetenskapligt förhållningssätt till beslut som rör hur vi organiserar och leder våra organisationer.

Läs mer: Vad är evidensbaserad HR?

Varför bör vi arbeta evidensbaserat inom organisation och ledarskap? Är det inte skillnad på medicin och ledarskap? Ja, på ett sätt är det det. Argumentet för att arbeta evidensbaserat inom sjukvården handlar i grund och botten om att patienten ska få bästa möjliga vård. Men om vi är överens om att ett evidensbaserat arbetssätt är det bästa inom vården, bör vi också kunna enas om att det är det bästa för våra organisationer och medarbetares välmående. Och visst förtjänar dem att må bra?

Alternativet till att arbeta evidensbaserat är att basera beslut på information från mindre pålitliga källor. Ofta ger det utrymme för rykten, åsikter, fördomar, övertygelser och felaktiga slutsatser i beslutsprocessen. Det låter illa, men faktum är att det gäller 70-85 procent av yrkesverksamma. Enligt undersökningar arbetar endast 15-30 procent evidensbaserat.

Läs mer: Evidensen bakom evidensbaserad HR

Sex steg till en evidensbaserad arbetsprocess

David Sacketts definition från 1996 ger en tydlig sammanfattning av vad arbetssättet innebär och hur en evidensbaserad arbetsprocess kan se ut. Evidensbaserad praktik handlar om att fatta beslut baserat på en samvetsgrann, tydlig och förnuftig användning av bästa tillgängliga bevis från flera källor för att öka sannolikheten för positiva utfall. Med andra ord, att basera beslut på de mest trovärdiga bevisen som finns att tillgå. Detta kan göras genom sex steg, även kallade de sex A:na i en evidensbaserad arbetsprocess.

1 – Ask (fråga)

Översätt ett praktiskt problem till en fråga som går att besvara. Om organisationen exempelvis har problem med hög personalomsättning kan en relevant fråga vara “Vilka faktorer kan kopplas till personalomsättning?”

2 – Acquire (anskaffa)

Anskaffning handlar om att systematiskt söka efter och samla in bevis från forskning och organisationen. Organisatoriska data kan exempelvis vara KPI:er och undersökningar. I exemplet ovan kan det handla om att undersöka hur personalomsättningen har förändrats över tid eller analysera svar från medarbetarundersökningar.

3 – Appraise (bedöma)

Här ska insamlade bevis granskas kritiskt utifrån trovärdighet och relevans. Exempel på starka vetenskapliga bevis är metastudier, systematiska litteraturgenomgångar och stora välgjorda studier. Svagare bevis är enstaka case-studier med metodologiska svagheter.

4 – Aggregate (förena)

Prioritera och lägg samman de bevis som har identifierats. Hur passar de organisatoriska bevisen med forskningen inom området? Finns det några motsättningar? Behöver vi ta reda på mer innan vi kan fatta ett beslut?

5 – Apply (tillämpa)

Applicera bevisen på det aktuella problemet för att slutligen fatta beslut och implementera eventuella åtgärder.

6 – Assess (utvärdera)

Forskning visar att vi presterar bättre om vi får feedback på vår prestation och möjlighet att reflektera. Därför är det viktigt att avsluta processen med att analysera och utvärdera resultaten av beslutet. På så vis kan beslutsprocessen förbättras ytterligare till nästa gång.

Läs mer: Hur du utövar evidensbaserad HRPrenumerera

Vill du få HR-forskning direkt i din inkorg? Prenumerera på nya inlägg här:

Kategorier

Integritetspolicy

Här hittar du artiklar om forskningen inom HR, organisation och ledarskap. Vill du veta mer om hur vi förhåller oss till innehållet? Läs vår innehållspolicy.

Senaste artiklarna

Möjligheter och risker med transparenta intervjuer
Hur mycket ska vi berätta för kandidaten om innehållet i intervjun? Ska …
Är lägre personalomsättning bättre? En undersökning av sambandet med prestation
Är lägre personalomsättning alltid bättre? Finns det en optimal nivå av personalomsättning? …
Vad är learning agility och behöver jag bry mig?
Learning agility är ett begrepp som har fått allt mer uppmärksamhet de …
Beteendeankare för att minska bias i intervjun
Du vet säkerligen att dina rekryteringsprocesser är fulla av situationer där fördomar, …
Agil HR – vad innebär agilitet och agila arbetssätt för HR?
Agil HR är ett trendande begrepp. Fler och fler beskriver hur de …

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *