Hur påverkas organisationer av gigekonomin?

Gigekonomin är ett faktum. Allt fler arbetstagare bygger sitt arbetsliv på tillfälliga uppdrag, som anställd eller egen konsult. Det blir vanligare att utbud och efterfrågan…

Gigekonomi – konsekvenser för individen

Arbetsmarknaden är i ständig förändring till följd av en snabb ekonomisk marknad, globalisering och teknologisk utveckling. I förlängningen av dessa förändringar rör vi oss närmare…

HR-trender 2018

Enligt Oracles trendrapport ”HR Trends Report 2018” visar stora HR-trender att 2018 är medarbetarens år. Vad betyder det? Att HR först nu fokuserar på medarbetarna?…