Om Tema HR

Tema HR är mer än en HR-blogg. Tema HR arbetar för att stärka HR och chefers roll i organisationer genom att främja ett evidensbaserat arbetssätt. Vårt mål är att vara en källa till kunskap och en mötesplats för oss som är intresserade av HR-relaterade frågor och som ständigt söker ny kunskap inom området.

Tema HR erbjuder lärorikt innehåll inom bland annat rekrytering, organisationspsykologi och ledarskap. Vi vänder oss till HR-chefer, HR-medarbetare, HR-studenter, företagsledare och chefer som är intresserade av forskning inom dessa områden och vill lära sig mer om det evidensbaserade arbetssättet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda under utbildning och rådgivning

Jag som driver Tema HR är en HR-vetare som brinner för evidensbaserad HR. Det är en HR-praktik som utgår ifrån vetenskapliga bevis och organisatoriska fakta, snarare än subjektiva gissningar.  

Mitt syfte med Tema HR är att inspirera till ett mer vetenskapligt förhållningssätt och i förlängningen mer lönsam HR. Här kan du läsa mer om evidensbaserad HR.

Vill du få HR-forskning direkt i din inkorg? Prenumerera på nya inlägg här:

God läsning!

Astrid Svedérus

P.S. Ta gärna kontakt med mig på astrid@temahr.se eller på LinkedIn.