fyra personer med pratbubblor

HEXACO – en ny modell för personlighet

HEXACO är en modell för personlighet som kan komma att ersätta femfaktormodellen som den ledande personlighetsteorin, åtminstone inom vissa områden. I den här artikeln får…

observerad personlighet och arbetsprestation

Observerad personlighet och prestation

Har du hört talat om begreppet observerad personlighet? I korta drag är observerad personlighet en bedömning av personlighet som någon annan än personen själv gör.…

personlighetstest för rekrytering och urval

Personlighetstest inom rekrytering och HR

Personlighetstest kan användas för att rekrytera rätt personer, utveckla individer och utveckla grupper. Men det bygger på att organisationen använder bra personlighetstester på rätt sätt.…