risker med att arbeta evidensbaserat

Fyra risker med att arbeta evidensbaserat

Vi lyfter ofta fram fördelarna med det evidensbaserade arbetssättet här på Tema HR. Men självklart finns det även utmaningar och risker med att arbeta evidensbaserat.…

Evidensen bakom evidensbaserad HR

Evidensbaserad HR bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt där beslut inom HR baseras på vetenskapliga bevis, expertis, organisatorisk kontext och viktiga intressenters intressen. Här på Tema…