ledarskap-relationsmodellen

Leader-member exchange, LMX – en introduktion

Leader-member exchange (LMX), eller relationsmodellen, är en ledarskapsteori som har intresserat forskare länge. Den här artikeln ger en introduktion till leader-member exchange, hur modellen kom…

Tre nycklar till motiverande arbeten

Vad kännetecknar ett motiverande arbete? Att upprätta en ny tjänst innefattar ofta en analys av organisationens behov för att bestämma vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som…