automatiserad intervju video

Nya bevis – automatiserad intervju

Den tekniska utvecklingen går snabbt, även på rekryteringsområdet. Från traditionella face-to-face intervjuer, till intervjuer över telefon och video, till automatiserade intervjuer och intervjurobotar. Vissa menar…

motivation att dela kunskap

Motivation att dela kunskap

I dagens allt mer kunskapsintensiva organisationer är kunskap en viktig tillgång. För att vara konkurrenskraftiga måste organisationer därför utveckla en förmåga att skapa och förvalta…

Varför yttre motivation bör undvikas

Motivation är komplext. I årtionden har forskare försökt lista ut hur människans motivation fungerar och hur relationen mellan olika former av motivation ser ut. Den…