person som analyserar organisationens personalomsättning

3 myter om organisationers personalomsättning

En organisations personalomsättning är intressant av flera orsaker. Den är en källa till kostnader, vilket gör den relevant utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Personalomsättningen påverkar också…