Aktuellt: Anmäl dig till vårens kurser

Nu kan du anmäla dig till vårens kurser i strukturerad intervjubedömning och mekanisk bedömning. Kurserna riktar sig till dig som arbetar operativt med rekrytering eller dig som är ansvarig för process- och metodutveckling inom rekrytering i din organisation.

Kurserna är fristående men kompletterar varandra. Om du anmäler dig till båda samtidigt får du 10% rabatt. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Kunskap

Här hittar du artiklar och rapporter som sammanfattar forskning inom HR, organisation och ledarskap på ett lättläst sätt.

Utbildning

Tema HR erbjuder olika typer av utbildningar inom HR, ledarskap och rekrytering. Alltid med ett evidensbaserat fokus.

Rådgivning

Vi stöttar dig i att jobba evidensbaserat genom rådgivning, coachning och hjälp med vetenskaplig research.

När jag började jobba efter mina studier förvånades jag av hur lite av forskningen som faktiskt tillämpades i praktiken, och hur sällan forskning användes som underlag inför beslut om förändringar och insatser.

Jag bestämde mig att göra något åt det.

– Astrid Svedérus, grundare av Tema HR

Senaste artiklarna

Möjligheter och risker med transparenta intervjuer
Hur mycket ska vi berätta för kandidaten om innehållet i intervjun? Ska vi beskriva intervjumetodiken, berätta vilka kompetenskrav vi kommer att beröra, eller rentav dela med oss av alla frågorna? …
Är lägre personalomsättning bättre? En undersökning av sambandet med prestation
Är lägre personalomsättning alltid bättre? Finns det en optimal nivå av personalomsättning? I den här artikeln försöker vi förstå oss på relationen mellan personalomsättning och prestation. Personalomsättning, att medarbetarna i …
Vad är learning agility och behöver jag bry mig?
Learning agility är ett begrepp som har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Kanske för att den snabba teknologiska utvecklingen och förändringar på arbetsmarknaden har gjort lärande och flexibilitet …
Beteendeankare för att minska bias i intervjun
Du vet säkerligen att dina rekryteringsprocesser är fulla av situationer där fördomar, förutfattade meningar och undermedvetna synsätt påverkar dina bedömningar och beslut. Det kan leda till diskriminering, orättvisa och sämre …
Agil HR – vad innebär agilitet och agila arbetssätt för HR?
Agil HR är ett trendande begrepp. Fler och fler beskriver hur de arbetar agilt inom HR. Men vad är egentligen agil HR? Vad innebär det att arbeta agilt? Och finns …
Utbildning och erfarenhet – hur relevant är det egentligen?
Utbildning och erfarenhet ligger ofta till grund för det första urvalet i en rekryteringsprocess. Ofta ser vi kravprofilen för en utlyst tjänst innehålla specifika krav på utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Men …