innovation i team

7 teamfaktorer som främjar innovation

I en snabbt föränderlig värld behöver organisationer ha förmågan att innovera. Men hur uppstår innovation egentligen? Vilka faktorer har betydelse för vår innovationsförmåga? Den här…

fyra personer med pratbubblor

HEXACO – en ny modell för personlighet

HEXACO är en modell för personlighet som kan komma att ersätta femfaktormodellen som den ledande personlighetsteorin, åtminstone inom vissa områden. I den här artikeln får…

Loading Image