hur mår vi när vi jobbar hemifrån

Hur mår vi när vi jobbar hemifrån?

Det blir allt vanligare att jobba hemifrån, en förändring som kommer med både möjligheter och risker. Många hävdar att det finns produktivitetsvinster att hämta, samt…

ledarskap-relationsmodellen

Leader-member exchange, LMX – en introduktion

Leader-member exchange (LMX), eller relationsmodellen, är en ledarskapsteori som har intresserat forskare länge. Den här artikeln ger en introduktion till leader-member exchange, hur modellen kom…

Loading Image