HR-trender 2018

Enligt Oracles trendrapport ”HR Trends Report 2018” visar stora HR-trender att 2018 är medarbetarens år. Vad betyder det? Att HR först nu fokuserar på medarbetarna?…

Bristen på kunskap inom HR

Du som jobbar med Human Resources (HR), nu är det dags för en verklighetskontroll. Vi måste prata om bristen på kunskap inom HR. Jag har…

Glappet mellan teori och praktik

Under min utbildning har det ständigt påpekats att det finns ett problematiskt glapp mellan forskningen och HR i praktiken. Den senaste veckans läsning har belyst problemet…