Tema: Evidensbaserad HR

Är du nyfiken på evidensbaserad HR? Vill du bli mer evidensbaserad i ditt arbetssätt? Bra, då har du kommit rätt. Här går vi igenom grunderna i evidensbaserad HR och samlar läsvärda artiklar för mer information.


Vad är evidensbaserad HR?

Att arbeta evidensbaserat handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och en genomtänkt beslutsprocess. Det handlar om att basera beslut på bästa tillgängliga bevis, vilket kan inkludera:

 • Vetenskapliga studier
 • Organisatoriska fakta och data
 • Expertis

Varför arbeta evidensbaserat?

Att det vi gör ska baseras på konkreta bevis gäller även det evidensbaserade arbetssättet. Därför är det viktigt att känna till vilka bevis som arbetssättet bygger på. I korta drag handlar det om att:

 • Flera personers samlade erfarenhet ger bättre bedömningar än enbart en persons erfarenhet
 • Kunskap från vetenskaplig forskning är mer korrekt än experters åsikter
 • Flera informationskällor ger bättre bedömning än en källa
 • Statistiska prognoser är bättre än kliniska
 • Utvärdering av resultatet av ett beslut förbättrar framtida prestation

EVIDENSEN BAKOM EVIDENSBASERAD HR

Hur arbeta evidensbaserat?

Hur går det till i praktiken då? Att arbeta evidensbaserat kräver kritiskt tänkande, kontinuerligt lärande och komplexa beslutsprocesser. Det kräver mer tid till att läsa och förstå forskningen och den egna organisationen. Det kan också kräva att man är obekväm och ifrågasätter den allmänna uppfattningen.

Den evidensbaserade arbetsprocessen kan sammanfattas enligt följande:

 1. Översätt ett praktiskt problem till en fråga som går att besvara.
 2. Samla systematiskt information och fakta om frågan från olika källor.
 3. Granska bevisen kritisk utifrån relevans och trovärdighet.
 4. Prioritera och lägg ihop bevisen till en helhet.
 5. Applicera bevis på det aktuella problemet och fatta beslut.
 6. Utvärdera resultatet av beslutet.


Tema HR arbetar för att det ska bli lättare att arbeta evidensbaserat för professionella inom HR och ledarskap. Det gör vi genom att erbjuda artiklar, sammanfattningar och guider med ett vetenskapligt fokus. Förhoppningsvis kan det inspirera dig till att bli mer evidensbaserad i ditt arbetssätt.