Två framtida utmaningar för HR

Vilka utmaningar kommer HR möta i framtiden? Hur kommer professionen att förändras och vilka konsekvenser får det? Vi tar en titt på vad medlemmarna i…

Hur påverkas organisationer av gigekonomin?

Gigekonomin är ett faktum. Allt fler arbetstagare bygger sitt arbetsliv på tillfälliga uppdrag, som anställd eller egen konsult. Det blir vanligare att utbud och efterfrågan…

Gigekonomi – konsekvenser för individen

Arbetsmarknaden är i ständig förändring till följd av en snabb ekonomisk marknad, globalisering och teknologisk utveckling. I förlängningen av dessa förändringar rör vi oss närmare…

Förväntningar på kompetensutveckling

Vi har redan konstaterat att investeringar i kompetensutveckling kan leda till en rad positiva effekter för organisationen som helhet. Men vad har arbetstagare för förväntningar…

Har karriärer blivit mer gränslösa?

Det finns ett begrepp inom arbetslivsforskningen som heter gränslös karriär (boundaryless career). Begreppet syftar till att förklara en ny typ av karriär. En karriär som…

HR-trender 2018

Enligt Oracles trendrapport ”HR Trends Report 2018” visar stora HR-trender att 2018 är medarbetarens år. Vad betyder det? Att HR först nu fokuserar på medarbetarna?…