hur mår vi när vi jobbar hemifrån

Hur mår vi när vi jobbar hemifrån?

Det blir allt vanligare att jobba hemifrån, en förändring som kommer med både möjligheter och risker. Många hävdar att det finns produktivitetsvinster att hämta, samt…

skapa engagerade medarbetare

Fyra processer där HR kan skapa engagemang

Engagemang är viktigt i en organisation, det har vi konstaterat tidigare. Genom dess positiva effekt på prestation kan engagemang vara en viktig konkurrensfördel. Engagemang kan…