personlighetstest för rekrytering och urval

Personlighetstest inom rekrytering och HR

Personlighetstest kan användas för att rekrytera rätt personer, utveckla individer och utveckla grupper. Men det bygger på att organisationen använder bra personlighetstester på rätt sätt.…

motivation att dela kunskap

Motivation att dela kunskap

I dagens allt mer kunskapsintensiva organisationer är kunskap en viktig tillgång. För att vara konkurrenskraftiga måste organisationer därför utveckla en förmåga att skapa och förvalta…

Förväntningar på kompetensutveckling

Vi har redan konstaterat att investeringar i kompetensutveckling kan leda till en rad positiva effekter för organisationen som helhet. Men vad har arbetstagare för förväntningar…