HR-undersökningen: endast 31 procent arbetar evidensbaserat

Arbetar Sveriges HR-personer evidensbaserat? Enligt en undersökning av medlemmarna i Sveriges HR-förening gör de flesta inte det. Hur stor del av yrkesgruppen baserar då beslut på vetenskapliga bevis? Och varför är det så många som inte gör det?


Siffror från HR-undersökningen 2017

Enligt HR-undersökningen som genomfördes 2017 i samarbete med Göteborgs universitet (Hällstén, Peixoto & Wikhamn, 2017) arbetar 31 procent av medlemmarna i Sveriges HR-förening evidensbaserat. Endast en tredjedel uppger alltså att beslut inom HR fattas baserat på vetenskapliga bevis, expertis, organisatorisk fakta och organisatoriska intressen.

Det finns en viss osäkerhet i dessa siffror. 24 procent uppger att de inte vet om de arbetar evidensbaserat idag. Det kan alltså vara fler som faktiskt arbetar evidensbaserat utan att de vet om det. Svaren tyder också på att det saknas kunskap hos HR-personer om vad arbetssättet innebär.

Urvalet består av medlemmar i Sveriges HR-förening och är troligtvis inte helt representativt för hela Sveriges HR-yrkesgrupp. Om medlemmarna i Sveriges HR-förening arbetar mindre eller mer evidensbaserat än genomsnittet är svårt att säga, men gissningsvis det senare. Detsamma gäller förmodligen kunskapen om vad evidensbaserad HR är. Det skulle innebära att andelen HR-avdelningar som arbetar evidensbaserat egentligen är ännu mindre. Enligt en tidigare artikel av Pfeffer och Sutton (2006) kan det vara så illa som att endast 15 procent av beslut baseras på vetenskapliga bevis.


Mer evidensbaserad framtid

Respondenterna i HR-undersökningen 2017 tror att HR kommer att arbeta mer evidensbaserat i framtiden. 69 procent uppger att de tror att deras avdelningar kommer att arbeta evidensbaserat år 2025. Enligt undersökningen är det främst offentlig sektor som arbetar evidensbaserat idag och förväntas göra det i framtiden, men det finns även intresse från privat och ideell sektor.

Liknande siffror som för evidensbaserad HR visar enkäten för HR-analyser (HR analytics). 32 procent uppger att de använder sig av HR-analyser idag och 77 procent tror att de kommer att göra det år 2025. En femtedel, 21 procent, vet inte om de arbetar med HR-analyser. Att analysera HR-data är en viktig komponent i att arbeta evidensbaserat.


Utmaningar med att arbeta evidensbaserat

Varför är det så få som arbetar evidensbaserat? Troligtvis finns det flera orsaker. Det kan bero på tidsbrist, begränsad tillgång till och förståelse för forskning, egna övertygelser och envishet. Att det ser ut så här är kanske inte så konstigt, för det är både tidskrävande och svårt att läsa och förstå forskningsartiklar. Där behöver akademin förändras. Men det finns också ett attitydproblem hos många professionella, en övertro på egna subjektiva erfarenheter och åsikter, och bristande respekt för yrkets rykte. Det är ett problem, inte minst för att bristen på kunskap bland yrkesutövare är så hög. Här har branschen ett ansvar att förändras.

Istället för bevis baseras beslut inom HR på information från mer subjektiva källor. Det kan handla om trender och vad andra i branschen gör. Det kan vara information från konsulter, marknadsförare och säljare. Det kan också vara egna ideologier och övertygelser som får vägleda viktiga beslut. Gemensamt för dessa subjektiva informationskällor är att de ofta är mer lättillgängliga än de vetenskapliga bevisen.


Stort engagemang och stolthet

Enkäten visar att HR-personer känner stark stolthet och har ett stort engagemang för sitt yrke. 90 procent uppger att de är stolta över att arbeta med HR, och 88 procent är beredda att arbeta extra hårt för att hjälpa HR-yrket att bli mer framgångsrikt. Det bådar gott för framtiden. Men vet HR-personer hur de ska bli mer framgångsrika i sitt yrkesutövande? Det är frågan.

Tema HR har en vision om att beslut inom HR ska bli mer evidensbaserade. För att lyckas med det krävs HR-personer som är engagerade i sitt yrke och som är villiga att arbeta hårt för att skapa förändring. Samtidigt kommer det att krävas mer kunskap och praktisk implementering av det evidensbaserade arbetssättet på Sveriges HR-avdelningar. Ett litet steg på vägen är att skapa medvetenhet om hur läget ser ut idag.  

Vill du arbeta mer evidensbaserat? Läs mer om hur du arbetar evidensbaserat här.

En viktig del av det evidensbaserade arbetssättet handlar om att tillägna sig objektiv information att basera beslut på. Det kan du göra genom att analysera organisationen du arbetar i och regelbundet läsa forskning. Ett enkelt sätt att få tillgång till relevanta forskningsstudier inom HR är att prenumerera på Tema HRs nyhetsbrev. Då får du forskningsbaserade artiklar direkt i din inkorg.


Ladda ner rapporten om HR-undersökningen 2017 här och dela gärna den här artikeln med ditt nätverk:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.