Två framtida utmaningar för HR

Vilka utmaningar kommer HR möta i framtiden? Hur kommer professionen att förändras och vilka konsekvenser får det? Vi tar en titt på vad medlemmarna i…

Hur du utövar evidensbaserad HR

Vill du som HR-professionell arbeta evidensbaserat och basera dina beslut på vetenskapliga bevis snarare än godtyckliga sanningar från kollegor, konsulter, säljare? Vill du bli mer…