Förväntningar på kompetensutveckling

Vi har redan konstaterat att investeringar i kompetensutveckling kan leda till en rad positiva effekter för organisationen som helhet. Men vad har arbetstagare för förväntningar på kompetensutveckling? Hur vill de att aktiviteterna ska vara? Den här undersökningen från Ipsos ger några svar på den frågan.

 

Nycklarna till en positiv upplevelse

Enligt undersökningen vill arbetstagare i första hand ha kompetensutveckling som är:

  • Lätt att förstå och genomföra (93 procent)
  • Personlig och relevant (91 procent)
  • Engagerande och rolig (90 procent)

Det är förmodligen inte en god idé att erbjuda långa, komplicerade och generella föreläsningar för hela arbetsstyrkan. Satsa istället på att förenkla genom kortare sessioner med mindre information och mer lättsmält innehåll.

Var noga med att undersöka vilka kompetensutvecklingsbehov som faktiskt existerar i verksamheten samt vilka grupper som har behov för att utveckla vilka kompetenser. Det möjliggör mer relevanta och individanpassade aktiviteter, vilket gynnar både den anställda och organisationen.

Ha fokus på engagemang genom hela upplevelsen. Engagerande innehåll gör det lättare att följa med, förstå och vara aktiv, samt gör det hela mycket roligare. Engagemang har dessutom en rad andra fördelar, såsom lägre frånvaro, lägre personalomsättning och högre prestation på både individ- och organisationsnivå. 

Utöver ett enkelt, relevant och engagerande innehåll vill deltagarna i studien också att kompetensutvecklingen ska vara tillgänglig. Det ska exempelvis vara möjligt att genomföra aktiviteten när och var som helst, eller kunna gå tillbaka till innehållet vid ett senare tillfälle. Lärdomarna från aktiviteten ska gärna vara överförbara till både arbetet och privatlivet. Det ska kännas givande för mig som person, inte bara för mig som yrkesverksam. För att uppnå det krävs ett fokus på generella kompetenser snarare än specifika färdigheter som bara används vid utförande av arbetet.

 

Nästan hälften upplever att kompetensutvecklingen är ineffektiv

Så många som 43 procent menar att kompetensutvecklingen de har fått har varit ineffektiv. De upplever att innehållet har varit oengagerande och tråkigt, bestått av för mycket eller irrelevant information, glömts bort snabbt, och/eller varit svårt att överföra till arbetet. Dessutom upplever de att kompetensutvecklingen inte förekommer tillräckligt regelbundet.

Effektiva kompetensutvecklingsaktiviteter innehåller istället relevant information som kan appliceras på arbetet och som presenteras på ett lättsmält och minnesvärt sätt. Sådana aktiviteter har större chans att ge en positiv effekt på arbetsutförandet.

 

Om undersökningen

Ipsos har i den här undersökningen frågat 1089 arbetande personer i USA, Alaska och Hawaii i perioden november till december 2017 om deras förväntningar på formell kompetensutveckling hos sin arbetsgivare. Du hittar rapporten från undersökningen här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.