beslutsfattande-valja-mellan-flera-alternativ

6 sätt att förbättra ert organisatoriska beslutsfattande

Beslutsfattande kan vara oerhört svårt och risken för att irrelevanta faktorer påverkar beslutet och dess kvalitet är stor. Den här artikeln beskriver sex vanliga problem vid organisatoriskt beslutsfattande och vad ni kan göra för att öka sannolikheten för ett framgångsrikt beslut. Innehållet bygger på en artikel på samma tema av Rousseau (2020).

Bias i beslutsfattandet

Alla människor har kognitiva begränsningar som gör att hjärnan gärna tar genvägar i olika sammanhang. Detta leder i sin tur till systematiska fel när vi gör bedömningar och fattar beslut. 

Du kanske känner till konfirmeringsbias (confirmation bias) som gör att vi hellre söker och tar hänsyn till information som bekräftar en uppfattning vi redan har än information som motsäger vår övertygelse. Konfirmeringsbias är ett exempel på en kognitiv genväg som kan leda till stora problem när vi ska fatta beslut. 

6 vanliga problem

Följande sex problem är vanliga vid organisatoriska bedömningar och organisatoriskt beslutsfattande. Genom att uppmärksamma och aktivt hantera dem är det möjligt att förbättra kvaliteten på besluten.

1 – Ni löser fel problem

Inom organisationer är det inte ovanligt att en del av beslutsfattandet är idédrivet istället för problemdrivet. Någon har en idé på en aktivitet eller förändring hen vill genomföra. Gruppen bedömer lämpligheten i förslaget och fattar ett beslut om huruvida idén ska genomföras eller inte. 

Problemet med det är att ni riskerar att göra saker som löser fel problem eller som inte löser några verkliga problem över huvud taget. Utan en tydlig och korrekt problemformulering är det svårt att hitta en effektiv lösning.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Ta ordentligt med tid i början av beslutsfattandet till att definiera problemet INNAN ni går vidare till att diskutera lösningar. 
  • Ställ en massa nyfikna frågor! Vad är det som är ett problem? Varför är det ett problem? Vad är det som behöver förbättras och på vilket sätt? Finns det andra personer som kan ha bättre insikt i problemet? Hur vet vi om vi lyckas lösa problemet? Vilka påverkas av en eventuell åtgärd? Vilka antagelser ligger bakom vår bedömning? Kan det vara på ett annat sätt? 

Läs mer: Vad är evidensbaserad HR?

2 – Ni ignorerar politiken

Organisatoriska beslut är ofta fulla av politisk agenda. Det finns personer som vill genomföra saker för att det skulle få dem att framstå som en bra person. Eller för att få vissa fördelar för egen del. Eller för att göra någon annan en tjänst.

Om inte politiken adresseras i beslutsfattandet riskerar den att leda till att ni väljer att göra saker av fel anledningar.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Prata om den politiska aspekten av beslutet på ett öppet sätt. Gör det tillåtet att lyfta frågor som: vem är det egentligen som vill göra det här och varför?
  • Se till att alla som påverkas av ett beslut involveras och inte bara vissa. Att vara medveten om hur beslut påverkar och uppfattas av olika grupper kan vara mycket värdefullt vid organisatoriskt beslutsfattande.

3 – Ni överväger endast ett alternativ

Som sagt är det inte ovanligt att beslutsfattandet börjar med att någon har en idé. Denna idé övervägs och beslut fattas om huruvida den ska genomföras eller inte. Detta är ett problematisk tillvägagångssätt utifrån perspektivet beslutskvalitet.

När beslutsprocessen går ut på att endast överväga ett alternativ är risken för konfirmeringsbias stor. Om det finns en föredragen lösning kommer ni undermedvetet att leta efter bekräftande information och inte se informationen som talar emot alternativet. Det leder till att ni kanske väljer en tillräckligt bra lösning, men troligtvis inte den bästa.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Se till att ni alltid överväger flera alternativ i beslutsprocessen. Om det finns en föredragen lösning, ställ alltid frågan om det kan finnas andra lösningar på problemet.

4 – Ni har bara en definition av framgång 

Det är lätt att basera beslut på kortsiktiga ekonomiska effekter. Framgångsrikt beslutsfattande tenderar dock att ha ett bredare perspektiv på önskade effekter och ta större hänsyn till långsiktiga, kvalitativa utfall. Genom att ta hänsyn till flera perspektiv på framgång blir det också möjligt att göra en djupare utvärdering av alternativ. 

Att ha flera alternativa lösningar och flera definitioner av framgång gör beslutsfattandet mer komplicerat, men ökar sannolikheten för ett framgångsrikt beslut.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Definiera flera utfall och mått på framgång och effektivitet i beslutsfattande. Vad är det beslutet egentligen bör åstadkomma? 

5 – Ni tar inte hänsyn till alla intressenter

Vid organisatoriska beslut påverkas ofta många personer. Det är inte bara aktieägare och anställda utan även kunder, brukare, leverantörer m.fl. Om endast ett fåtal chefer får vara delaktiga i beslutsprocessen kommer den att vara snedvriden utifrån deras perspektiv och preferenser. Genom att involvera fler intressenter i beslutsfattandet är det möjligt att få fler perspektiv på hur beslutet kan påverka verksamheten.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Fundera över vilka intressenter som kan komma att påverkas av beslutet och försök involvera dem på ett eller annat sätt i beslutsprocessen.

6 – Ni förlitar er på lättillgänglig information

Att göra ordentlig research kan vara en utmaning, särskilt om beslut behöver fattas snabbt. Lättillgänglig information såsom anekdotiska berättelser och egna upplevelser är lätta att ta till sig och förmedla till andra. Anmärkningsvärda resultat är säljande men ovanliga, varför den här typen av berättelser sällan är den bästa formen av information.

Tips för att förbättra beslutsfattandet

  • Öka kvaliteten på beslutet genom att bredda sökningen efter information. Inkludera data och kunskap från organisationen, vetenskapliga bevis, expertbedömningar och intressenternas perspektiv. Systematik i informationsinsamlingen ökar kvaliteten på informationen och beslutet.

Läs mer: Hur du fattar evidensbaserade beslut i en osäker värld

Stöd vid beslutsfattande

Tipsen ovan hjälper er att göra saker som för människor ofta är svårt: att konfrontera och hantera ofullständig information, osäkerhet och tvetydighet. Det är vanligt att föredra enkel och tydlig information framför information som väcker osäkerhet, men det betyder inte att den tydliga informationen är den mest korrekta.

Behöver ni ytterligare stöd i ert beslutsfattande? Låt oss hjälpa till med utbildning, research och stöd. Vill du veta mer om vad Tema HR kan erbjuda? Läs mer på länken nedan.

Läs mer

Rousseau, D. M. (2020). Making evidence-based organizational decisions in an uncertain world. Organizational Dynamics, 49(1).

Designed by slidesgo / Freepik

Prenumerera

Vill du få HR-forskning direkt i din inkorg? Prenumerera på nya inlägg här:

Kategorier

Integritetspolicy

Här hittar du artiklar om forskningen inom HR, organisation och ledarskap. Vill du veta mer om hur vi förhåller oss till innehållet? Läs vår innehållspolicy.

Senaste artiklarna

Möjligheter och risker med transparenta intervjuer
Hur mycket ska vi berätta för kandidaten om innehållet i intervjun? Ska …
Är lägre personalomsättning bättre? En undersökning av sambandet med prestation
Är lägre personalomsättning alltid bättre? Finns det en optimal nivå av personalomsättning? …
Vad är learning agility och behöver jag bry mig?
Learning agility är ett begrepp som har fått allt mer uppmärksamhet de …
Beteendeankare för att minska bias i intervjun
Du vet säkerligen att dina rekryteringsprocesser är fulla av situationer där fördomar, …
Agil HR – vad innebär agilitet och agila arbetssätt för HR?
Agil HR är ett trendande begrepp. Fler och fler beskriver hur de …

Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *