Generation Y besvikna över näringslivets prioriteringar

Deloittes årliga rapport om Generation Y (Millennials) visar en oroväckande utveckling. Många unga arbetstagare upplever att näringslivet har fel prioriteringar och att företagsledare påverkar samhället negativt. Detta är ett viktigt meddelande till alla arbetsgivare där ute. Den yngre generationen är beredda att flytta på sig snabbt för att hitta en arbetsgivare med bättre värderingar. De arbetsgivare som lyckas med värderingsarbetet kommer vara de som lyckas attrahera och behålla de bästa talangerna. I förlängningen också uppnå bättre resultat. Lojalitet av den här generationen måste förtjänas.

 

Upplevelsen av näringslivets prioriteringar

Värderingarna hos Generation Y präglas av en oro över säkerhet, social ojämlikhet och klimatet. De menar att företag behöver ta hänsyn till alla intressenter men upplever att ekonomisk vinst ofta prioriteras framför anställda, samhället och klimatet. Det gör dem besvikna och mindre lojala. I rapporten framkommer det att de är villig att stanna längre hos en arbetsgivare, men bara om de upplever att det finns en koppling mellan egna och arbetsgivarens värderingar. Annars flyttar de gärna på sig, och det snabbt.

 

Mångfald och flexibilitet

Mångfald, inkluderande kultur och flexibilitet ser ut att vara avgörande för att behålla Generation Y. Rapporten visar på en rad fördelar för företag som präglas av mångfald i ledningsgruppen och organisationen i stort. De upplevs vara bättre på att attrahera och behålla kompetens, skapa en motiverande och stimulerande arbetsmiljö, påverka samhället positivt, värdesätta etiskt beteende och skapa ekonomisk vinst. De som jobbar i en sådan organisation har dessutom en mer positiv bild av företagsledare och deras förmåga att skapa positiv förändring i samhället. Majoriteten upplever dock att mångfald inte tas på tillräckligt stort allvar. Ambitionen om att skapa en inkluderande kultur upplevs ofta som enbart retorik. 

 

Den fjärde industriella revolutionen

Industri 4.0, efter den fjärde industriella revolutionen, för med sig nya teknologier och förändrar sättet vi arbetar på. Robotik, internet of things och artificiell intelligens är exempel på teknologier som sannolikt kommer att vara centrala i framtidens arbetsliv. Rapporten visar att Generation Y uppskattar organisationer som anammar dessa nya teknologier och arbetssätt. Samtidigt känner de sig oförberedda på utvecklingen och söker sig till arbetsgivare som kan erbjuda kompetensutveckling inom de områden som kommer att bli allt viktigare i framtiden.  

 

Gigekonomin frestar Generation Y

En majoritet av de som svarat på undersökningen är positiva till gigekonomin. De ser den som ett attraktivt alternativ eller komplement till en vanlig anställning. Många har testat eller är villiga att testa att arbeta mer på frilans- eller projektbasis. Det gör att arbetsgivare framöver inte bara kommer att behöva konkurrera med andra traditionella arbetsgivare. De måste även hitta sätt att överträffa aktörer som kan erbjuda spännande uppdrag under gigekonomins framfart.  

 

En möjlighet för arbetsgivare att sticka ut

Generation Y vill att företagsledare ska ta aktivt ansvar för en positiv samhällsutveckling, men upplever att få gör det. De är positiva till förändringarna på arbetsmarknaden, men vill ha hjälp från sin arbetsgivare att utveckla nödvändiga färdigheter och kompetenser. Nu är därför en perfekt tid för arbetsgivare att sticka ut och vara den som erbjuder ett tydligt syfte, professionell utveckling samt en positiv och inkluderande kultur. De som lyckas med det kommer med stor sannolikhet vara vinnare i framtidens näringsliv.

  

Om rapporten

Deloittes årliga rapport om Generation Y är baserad på 10455 svar från personer i 36 länder födda mellan 1983 och 1994 med eftergymnasial utbildning och som arbetar heltid. Rapporten inkluderar även 1844 svar från Generation Z, personer födda mellan 1995 och 1999, för första gången. Här hittar du rapporten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.