Nyckeln till att behålla kandidaterna genom hela rekryteringsprocessen

Vad är det absolut viktigaste för dig som rekryterare eller rekryterande chef? Vad är det som definierar en lyckas rekryteringsprocess? Är det att du får många ansökningar? Relevanta ansökningar? Är det att du har en process som du känner dig bekväm och nöjd med, och som alla involverade efterlever? Eller är det att kandidaten eller kandidaterna som ni till slut väljer att erbjuda tjänsten till faktiskt tackar ja?

Avgörande för en lyckad rekryteringsprocess

Ansökningar är en förutsättning för att det ska bli en rekryteringsprocess. Själva processen är självklart också viktig. Men i slutändan är det trots allt resultatet som räknas. Om de kvalificerade kandidaterna hoppar av, om du inte kan rekrytera de du vill rekrytera, då spelar det andra mindre roll.

Vad får kandidater att hoppa av en rekryteringsprocess? 

Vet du vad som leder till att dina kandidater väljer att dra sig ur rekryteringsprocessen? Den aktuella studien undersöker just detta. Deltagarna, som alla sökte en tjänst på ingångsnivå i ett tillverkningsföretag, fick svara på frågor om sin upplevelse av rekryteringsprocessen samt intresse för tjänsten och avsikt att fullfölja eller lämna processen.

Under rekryteringsprocessens gång mättes engagemang, upplevelse av rättvisa, upplevd “match” med jobbet och organisationen, förväntning om att få ett erbjudande, upplevda alternativ, avsikt att dra sig ur rekryteringsprocessen, samt faktiska avhopp.

Engagemang och rättvisa får en avgörande roll

Tre av de undersökta faktorerna har ett direkt samband med faktiska avhopp i rekryteringsprocessen. Den första är, föga förvånande, avsikten att hoppa av. Det finns med andra ord en koppling mellan kandidatens tanke om att dra sig ur rekryteringsprocessen, och att kandidaten faktiskt gör det. Inte helt oväntat. Den andra är upplevelsen av match med organisationen. Kandidaten skapar sig en uppfattning om huruvida organisationen och arbetsgivaren passar personen i fråga, och väljer att stanna eller lämna processen utifrån det. Den tredje faktorn som har direkt koppling till avhopp är engagemang i rekryteringsprocessen. Om kandidaten inte känner sig engagerad genom processen är det större risk att hen väljer att dra sig ur.

Låt oss se närmare på avsikten att hoppa av rekryteringsprocessen. Återigen visar sig engagemang spela en stor roll. Ju mindre engagerad kandidaten känner sig, desto mer tänker personen på att hoppa av. Avsikten att lämna rekryteringsprocessen verkar också vara kopplat till upplevd match med jobbet och organisationen, samt förväntningar på att få ett erbjudande. Kandidater som upplever att arbetet och organisationen passar dem, och som tror att de kan få ett erbjudande, tänker mindre på att lämna. Studien hittar även ett direkt samband mellan upplevelsen av rättvisa och avsikten att dra sig ur. En rekryteringsprocess som upplevs som orättvis riskerar med andra ord att öka kandidaternas avsikt om att hoppa av.

En rekryteringsprocess som är designad för att behålla rätt kandidater

För att behålla dina kandidater genom hela rekryteringsprocessen måste du ta hänsyn till dessa faktorer. Minska avhopp genom att designa en process som är engagerande, men samtidigt rättvis. Engagera genom spännande moment som triggar kandidaten att prestera sitt bästa. Visa rättvisa genom att ge tydlig och konsekvent information till alla sökare, behandla alla med respekt och värdighet, ge kandidaterna fler möjligheter att visa vad de kan, samt använda bedömningsverktyg som är trovärdiga och relevanta för den aktuella tjänsten.

 

Hitta artikeln

Författare: Gary W. Giumetti & Patrick H. Raymark
Titel: Engagement, procedural fairness, and perceived fit as predictors of applicant withdrawal intentions: A longitudinal field study
Tidskrift: International Journal of Selection and Assessment (2017)

 

Prenumerera

Vill du få HR-forskning direkt i din inkorg? Prenumerera på nya inlägg här:

Kategorier

Integritetspolicy

Här hittar du artiklar om forskningen inom HR, organisation och ledarskap. Vill du veta mer om hur vi förhåller oss till innehållet? Läs vår innehållspolicy.

Senaste artiklarna

Möjligheter och risker med transparenta intervjuer
Hur mycket ska vi berätta för kandidaten om innehållet i intervjun? Ska …
Är lägre personalomsättning bättre? En undersökning av sambandet med prestation
Är lägre personalomsättning alltid bättre? Finns det en optimal nivå av personalomsättning? …
Vad är learning agility och behöver jag bry mig?
Learning agility är ett begrepp som har fått allt mer uppmärksamhet de …
Beteendeankare för att minska bias i intervjun
Du vet säkerligen att dina rekryteringsprocesser är fulla av situationer där fördomar, …
Agil HR – vad innebär agilitet och agila arbetssätt för HR?
Agil HR är ett trendande begrepp. Fler och fler beskriver hur de …

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *