5 steg till att arbeta evidensbaserat med personalomsättningen

illustration av tre personer som arbetar evidensbaserat med personalomsättningen

Ser du utmaningar med organisationens personalomsättning? Tror du att det skulle vara bra om ni arbetade mer aktivt med den? Då är den här artikeln för dig. Här får du förslag på hur du kan arbeta evidensbaserat med personalomsättningen.

Arbeta evidensbaserat med personalomsättningen

Den främsta fördelen med att arbeta evidensbaserat är att du kan öka sannolikheten för att få de resultat du önskar. När du baserar dina beslut på trovärdiga fakta och bevis, istället för åsikter och magkänsla, blir du mer träffsäker i ditt arbete. Du ökar också professionaliteten i hur du analyserar verksamheten, identifierar problem och tar fram förslag på åtgärder.

1: Förstå personalomsättningen

Idén om att arbeta aktivt med organisationens personalomsättning börjar ofta med ett antagande om att det finns ett problem eller en möjlighet med att göra det. Du kanske tror att organisationen skulle dra ekonomisk nytta av att minska personalomsättningen.

För att utvärdera om det antagandet stämmer behöver du först förstå situationen och personalomsättningen. Det kan du göra genom att analysera personalomsättningen. Ett sätt göra det är att titta på nivåer, kostnader, funktionalitet och kontext. På så sätt får du en bild av om personalomsättningen som den ser ut nu över huvud taget är ett problem.

Vill du få en djupare förståelse för din organisations personalomsättning?

Ladda ner vår guide Analysera din personalomsättning som hjälper dig att förstå personalomsättningen på djupet. Den här guiden ger dig verktygen för att bedöma huruvida personalomsättningen i din organisation är sund eller problematisk.

2: Bestäm syftet och sätt konkreta mål

Om dina slutsatser av analysen är att det finns ett problem eller en möjlighet som gör det angeläget att jobba aktivt med personalomsättningen, kan nästa steg vara att bestämma syfte och mål. Vad är syftet med att arbeta aktivt med personalomsättningen? Vilket är det konkreta problemet eller möjligheten? Vad är det ni vill uppnå? Varför ska ni uppnå detta?

Om ni inte vet vad ni vill uppnå är det svårt att hitta de bästa strategierna för att nå dit. Skynda därför inte förbi det här steget. Försök att vara specifik och ifrågasätt dina antaganden.

Syften med olika fokus

Att jobba aktivt med personalomsättningen kan innebära olika saker. Det behöver inte handla om att vidta åtgärder för att minska omsättningen i hela organisationen, utan kan lika gärna innebära att rikta in sig på specifika grupper, uppmuntra viss personalomsättning eller fokusera på att effektivisera processerna runt personalomsättningen. Nedan är några exempel på fokus i arbetet:

 • Fokus på bevakning: kan innebära att sätta upp system för att bevaka och följa utvecklingen.
 • Fokus på specifika grupper: kan vara aktuellt om det bara finns problem inom vissa delar av organisationen.
 • Övergripande fokus: kan handla om att göra små eller stora investeringar med syftet att få ner personalomsättningen i hela organisationen.
 • Fokus på processen: kan innebära att effektivisera arbetet med avveckling, rekrytering och introduktion.

Läs mer: 3 myter om organisationers personalomsättning

3: Samla bevis för hur ni uppnår målen

När ni har bestämt syftet och målen med att arbeta evidensbaserat med personalomsättningen är det dags att undersöka hur ni bäst når dit. Ta fram alternativ på strategier eller utvärdera ett förslag på strategi genom att samla insikter från fyra viktiga källor:

 • Vetenskaplig forskning
 • Organisatorisk kunskap och data
 • Expertkunskap hos personer som har jobbat med liknande strategier
 • Intressenter som påverkas av beslutet (till exempel chefer och medarbetare)

Viss information kan finnas tillgängligt i form av artiklar, rapporter och data i era verksamhetssystem. Annan information kan ni behöva samla in genom enkäter eller intervjuer. 

Ha ett kritiskt förhållningssätt och utvärdera informationen utifrån trovärdighet och relevans. Varifrån kommer informationen? Är det en trovärdig källa? Hur relevant är informationen för ert syfte?

Bygg ett business case

Utifrån informationen ni samlar i det här steget kan ni bygga ett business case för den valda strategin. Ni kan exempelvis använda information om effekter från vetenskapliga studier för att göra en uppskattning av vilka effekter ni kan vänta er och inom vilken tidsram. Det ger en bild av det ekonomiska värdet av – och således hur mycket pengar som är värda att lägga på – investeringen.

Läs mer: 3 forskningsbaserade strategier för att minska personalomsättningen

4: Applicera på verksamheten

När det är tid för implementering kan det vara bra att fundera över när och hur ni vill följa upp och utvärdera insatsen. Om ni exempelvis vill utvärdera en dimension som ni ännu inte har relevant data på är det läge att samla in det innan ni påbörjar implementeringen. 

I vissa fall kan det vara aktuellt att testa en strategi på en mindre del av verksamheten innan ni implementerar i hela organisationen. Då kan det vara användbart att identifiera två liknande grupper och applicera strategin på den ena för att sedan jämföra utfallet mellan grupperna. 

5: Utvärdera resultatet

Ett enkelt men effektivt sätt att förbättra framtida prestationer är att utvärdera en genomförd insats. Det är dock lätt att glömma bort en utvärdering efter att implementeringen är klar och verksamheten rullar på som den ska. Därför är det bra att planera in uppföljning redan innan implementeringen börjar.

Utgå ifrån målen med insatsen och utvärdera gärna med både kvalitativa och kvantitativa mått. En så kallad after action review kan vara en värdefull del av utvärderingen.

 1. Vad trodde vi skulle hända? Vad var målet?
 2. Vad hände? Vad blev resultatet?
 3. Varför blev det som det blev? 
 4. Vad kan vi göra annorlunda nästa gång?

Genom att följa stegen ovan kan du arbeta evidensbaserat med personalomsättningen. Du säkerställer att beslut om eventuella insatser är baserade på relevant information och fokuserar på rätt syfte. Det ökar sannolikheten för att du får de resultat du önskar.

Tema HR arbetar för att stärka HR och chefers roll i organisationer genom att främja ett evidensbaserat arbetssätt. Vi vänder oss till HR-chefer, HR-medarbetare, HR-studenter, företagsledare och chefer som är intresserade av forskning inom dessa områden och vill lära sig mer om det vetenskapliga arbetssättet.

Är du ledare och/eller del av en HR-organisation och vill stärka er forskningsbaserade kunskap eller främja ett evidensbaserat arbetssätt? Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder här.

Illustration av Storyset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.