Tre viktiga punkter för att skapa medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är ett hett tema för HR. Engagemang på arbetsplatsen anses vara allt viktigare – att ha engagerade medarbetare som presterar utöver förväntningarna för att de vill. Med engagemang kommer positivitet, bättre samarbete, högre tillfredsställelse och en rad andra fördelar för individen och organisationen. Men hur skapas medarbetarengagemang och vilka faktorer påverkar graden av engagemang hos medarbetarna?  

Följande studie av sjuksköterskor i Australien visar på tre viktiga delar för att skapa engagemang hos medarbetarna.


Närmaste chef

Medarbetare som känner stöd och uppskattning från sin närmaste chef återgäldar organisationen genom att visa större engagemang. Den närmaste ledaren spelar också en viktig roll i att skapa engagemang runt organisationens värderingar och mål genom hur ledaren själv kommunicerar dessa till sina medarbetare.


Kommunikation

Studien visar också att mer direkt kommunikation mellan medarbetare och organisation kan leda till ökat engagemang. Mer specifikt handlar direkt kommunikation om att anställda involveras i beslutsprocesser samt får utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter. Möjligheten att vara delaktig fungerar som en signal som säger något om organisationens syn på relationen till medarbetarna. Genom att visa tillit och öppenhet till de anställda skapar de förutsättningar för engagemang.


Tillit

Tillit är kanske nyckeln i sammanhanget. Det visar sig att tillit fungerar som en mellanhand i utvecklingen av medarbetarengagemang. Tillit har ett direkt positivt samband med engagemang, men är också relaterat till stöd från närmaste chef och direkt kommunikation. Kanske är det inte chefens stöd eller den direkta kommunikationen i sig som skapar engagemang, utan tilliten som skapas utav dem.
Vad kan HR göra?

Stöd och uppskattning leder till tillit som leder till engagemang. Delaktighet och möjligheter att uttrycka sig skapar tillit som i sin tur skapar engagemang. Genom att systematiskt bygga tillit till mellanchefer och högsta ledning skapas goda förutsättningar för ett starkt medarbetarengagemang.

Läs mer: 70+ saker som kan skapa engagemang


Hitta artikeln

Författare: Peter Holland, Brian Cooper, & Cathy Sheehan
Titel: Employee voice, supervisor support, and engagement: the mediating role of trust
Tidskrift: Human Resource Management (2017)


Designed by Freepik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.