Varför ni inte bör anställa tillfälligt eller på deltid

Många organisationer har ett behov av att kunna vara flexibla och anpassa verksamheten efter efterfrågan på varor/tjänster, utbud på råvaror m.m. För de flesta är det också viktigt att minimera kostnader. Den här artikeln handlar om vilka konsekvenser ett för stort fokus på flexibilitet och kostnadseffektivisering kan få för organisationens prestation. 

Det vanligaste sättet att öka flexibiliteten och minska kostnaderna

Ett vanligt sätt att skapa flexibilitet i verksamheten och samtidigt hålla personalkostnaderna nere är att anställa tillfälligt eller på deltid. På så vis har organisationen tillgång till arbetskraft i arbetstoppar, men binder inte upp sig i nedgångar. Låter som en smart strategi, eller hur?

Syftet är att förbättra organisationen prestation. Men hur ser egentligen kopplingen mellan deltids-/tillfälligt anställda och prestation ut?

Negativ effekt på lönsamhet och produktivitet

Den aktuella studien visar ett negativt samband mellan flexibla anställningar och såväl lönsamhet som produktivitet. Det betyder alltså att de organisationer som väljer att anställa fler tillfälligt eller på deltid riskerar att bli både mindre lönsamma och mindre produktiva. De organisationer som istället väljer att minska andelen flexibla anställningar kommer sannolikt uppleva en ökad lönsamhet och produktivitet.

Ingen effekt på omsättning

Flexibla anställningar leder heller inte till ökad omsättning, visar studien. Antagandet att deltids- och tillfälliga anställningar skulle vara ett lönsamt sätt hantera arbetstoppar på verkar alltså inte stämma.

Om flexibla anställningar inte är lösningen, vad bör organisationer göra istället?

Källan till prestation i organisationer

För att svara på frågan tror jag att vi behöver starta i en annan ände. Vilka är det som skapar lönsamhet, produktivitet och omsättning i en organisation? Det är såklart de anställda, som på olika sätt är involverade i processen med att skapa och sälja varor och tjänster. För att öka lönsamheten, produktiviteten och omsättningen behöver organisationen därför motiverade anställda som vill och kan prestera i sitt arbete.

Att minska personalkostnaderna genom att använda sig av mer flexibla anställningsformer kanske låter som en smart strategi för kostnadseffektivisering, men i praktiken är det också (kanske främst) ett sätt att minska anställningstryggheten. Forskningen visar gång på gång att jobbtrygghet är en grundläggande förutsättning för motivation. Om de anställda upplever att organisationens personalstrategi präglas av kostnadsreducering och utnyttjande av anställda finns det en risk att de utvecklar negativa hållningar eller väljer att sluta.

Det finns också skäl att anta att de som är deltids- eller tillfälligt anställda inte känner samma tillhörighet till organisationen, och får bristande kompetensutveckling och uppföljning,

Motiverade anställda leder till bättre arbetsmiljö och socialt klimat, vilket i sin tur skapar förutsättningar för kunskapsdelning. Med andra ord, för att skapa lönsamhet och produktivitet i organisationer krävs ett större fokus på de anställdas motivation och mindre fokus på att minska kostnader. 

Hitta artikeln

Författare: Isik U. Zeytinoglu, James Chowhan, Gordon B. Cooke, & Sara Mann
Titel: An ill-informed choice: empirical evidence of the link between employers’ part-time or temporary employment strategies and workplace performance in Canada
Tidskrift: The International Journal of Human Resource Management (2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.