Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering ses av många som det bästa sättet att rekrytera på. Men vad är egentligen kompetensbaserad rekrytering? Vilka vetenskapliga bevis stöttar arbetssättet? Vilka fördelar…