fyra personer med pratbubblor

HEXACO – en ny modell för personlighet

HEXACO är en modell för personlighet som kan komma att ersätta femfaktormodellen som den ledande personlighetsteorin, åtminstone inom vissa områden. I den här artikeln får…