Workshop för rekryteringsteamet

Vill du och ditt team ta rekryteringsarbetet till nästa nivå, med hjälp av forskning, konkreta tips och den kollektiva intelligens som finns i teamet? Då är en workshop för rekryterare och TA-team tillsammans med Astrid Svedérus från Tema HR något för er.

Tillsammans i teamet utforskar vi en avgränsad del av rekryteringsarbetet och utvecklar både kunskaper och konkreta verktyg för att ni ska kunna förbättra era processer ytterligare.

Vi kan skräddarsy och anpassa upplägget utifrån era behov och önskemål. Ofta lägger vi en halv- eller heldag på att fördjupa oss i ett mål ni vill uppnå eller en specifik urvalsmetod. 

Nedan är några exempel på teman och workshop-upplägg.  

Intervjufrågor och intervjuteknik – formulera och välj rätt frågor

I den här workshopen fördjupar vi oss i intervjun som urvalsmetod. Vi tittar närmare på olika typer av intervjufrågor och hur vi med hjälp av intervjun kan utvärdera olika typer av kompetenskrav.

Vi tar en titt på vilken forskning som finns och lägger mycket tid på att diskutera och utveckla våra färdigheter i att formulera och ställa intervjufrågor.

Bedömningar i rekryteringsprocessen – för precision och träffsäkerhet

Våra bedömningar är det som avgör träffsäkerheten i vår process, ändå är det många som slarvar här. I en workshop med fokus på bedömning (antingen i rekryteringsprocessen som helhet eller en avgränsad del, exempelvis intervjun eller arbetsprovet) får ni chans att fördjupa era kunskaper och färdigheter i hur ni gör bedömningar på ett tillförlitligt och träffsäkert sätt.

Vi går igenom konkreta tekniker och verktyg såsom bedömningsankare, bedömningsmallar och bedömningsmatriser.

Anpassat efter era behov

Inför workshopen lägger vi alltid tid på att lära känna er verksamhet och ert rekryteringsarbete – vilken resa ni är på, hur långt ni har kommit och vilka som är era största utmaningar – så att vi kan utforma en workshop anpassad efter era behov.

Engagerande och träffsäkra arbetsprover

I denna workshop gör vi ett djupdyk i arbetsprover som urvalsmetod. Vi går igenom olika typer av arbetsprover och tränar på konkreta metoder och tekniker för att utveckla och bedöma arbetsprov. 

Inkluderande rekryteringsprocess

Många organisationer strävar efter en större mångfald, och här spelar rekryteringsprocessen en viktig roll.

I en workshop med fokus på inkluderande rekrytering tittar vi närmare på risker för att utesluta vissa grupper och hur vi kan utveckla processen för att attrahera och rekrytera en bredare mångfald.  

Vem passar dessa workshops för?

En workshop med Tema HR passar en grupp rekryterare, TA-specialister eller konsulter inom rekrytering som arbetar med dessa frågor och som är nyfikna på att utveckla sig själva och sina arbetssätt. Kanske är ni ett team eller en enhet med rekryterare som mest jobbar med egna uppdrag och som behöver avsatt tid för att hitta och utveckla gemensamma arbetssätt?

Upplägget passar grupper från ca 4 till 20 personer.

Bild på nätverksledaren Astrid Svedérus
Workshopledare

Astrid Svedérus

Astrid Svedérus är utbildaren, föreläsaren och rådgivaren som har evidensbaserad HR och rekrytering i fokus. Hon utgår alltid från forskning och gör den lätt att ta till sig av och omsätta i praktiken.

Som workshopledare kommer Astrid att ta fram och genomföra ett upplägg som passar er, facilitera diskussioner och övningar samt bidra med praktiska tips.

Pris

Priset varierar beroende på vilket upplägg vi kommer överens om. Kontakta oss nedan för mer detaljer kring pris.

Boka workshop

Är ni redo att utveckla ert rekryteringsarbete? Eller vill du veta mer om hur en workshop hos er skulle kunna se ut? Kontakta oss genom att klicka på Jag vill veta mer nedan så inleder vi en dialog.