Utbildning rekrytering med evidens i fokus

Utbildning rekrytering med evidens i fokus

Kompetensutveckling inom evidensbaserad rekrytering kan ta er rekryteringsprocess till nästa nivå!

Tema HR:s utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter bygger alltid på forskning och ett evidensbaserat perspektiv. Du får inte bara kunskap om best practice inom rekrytering utan även verktyg för att utveckla er process utifrån era förutsättningar med hjälp av forskning, data och det evidensbaserade förhållningssättet. 

Tema HR skräddarsyr utbildning inom rekrytering utifrån era behov; från en föreläsning eller workshop till längre och mer omfattande utbildningsprogram.

Utbildning rekrytering – några exempel på upplägg:

  • Inspirationsföreläsning om evidensbaserad rekrytering 
  • Kombinerad föreläsning och workshop – med fokus på att utveckla rekryteringsprocessen
  • Coachingpaket – för dig som sitter ensam med rekryteringsprocessen
  • Utbildningspaket för rekryterare – djupgående kunskap om forskning inom rekrytering och evidensbaserad metodik
  • Utbildningspaket för chefer – fokus på den viktigaste forskningen

Kontakta oss nedan för mer information och offert.