motivation att dela kunskap

Motivation att dela kunskap

I dagens allt mer kunskapsintensiva organisationer är kunskap en viktig tillgång. För att vara konkurrenskraftiga måste organisationer därför utveckla en förmåga att skapa och förvalta…