Har karriärer blivit mer gränslösa?

Det finns ett begrepp inom arbetslivsforskningen som heter gränslös karriär (boundaryless career). Begreppet syftar till att förklara en ny typ av karriär. En karriär som…