Hur påverkas organisationer av gigekonomin?

Gigekonomin är ett faktum. Allt fler arbetstagare bygger sitt arbetsliv på tillfälliga uppdrag, som anställd eller egen konsult. Det blir vanligare att utbud och efterfrågan…

Gigekonomi – konsekvenser för individen

Arbetsmarknaden är i ständig förändring till följd av en snabb ekonomisk marknad, globalisering och teknologisk utveckling. I förlängningen av dessa förändringar rör vi oss närmare…