Hur du utövar evidensbaserad HR

Vill du som HR-professionell arbeta evidensbaserat och basera dina beslut på vetenskapliga bevis snarare än godtyckliga sanningar från kollegor, konsulter, säljare? Vill du bli mer…