telefonintervju, videointervju eller face-to-face intervju

Telefonintervju, videointervju eller face-to-face intervju?

En anställningsintervju innebär traditionellt att en kandidat och en eller flera intervjuare träffas och pratar om den aktuella tjänsten. Idag är det dock vanligt att den som rekryterar genomför en telefonintervju eller videointervju istället för ett personligt möte. Hur uppfattar kandidaterna det?

De tekniska framstegen kan underlätta urvalsarbetet på olika sätt. Kandidaterna behöver inte komma till det fysiska kontoret, och det blir möjligt att intervjua fler kandidater på kortare tid. Det finns med andra ord flera fördelar, både för arbetsgivare och kandidat. Men hur upplever kandidaterna en telefonintervju och videointervju, jämfört med en traditionell face-to-face intervju? Det handlar den här artikeln om. 

Begränsad forskning om nya intervjuformer

Varför är kandidatperspektivet viktigt? Forskning har tydligt visat att olika aspekter av jobbet, organisationen och inte minst rekryteringsprocessen påverkar kandidatens upplevelse och vilja att tacka ja till att jobba hos arbetsgivaren. Utan kandidatperspektivet i åtanke riskerar arbetsgivaren att förlora kandidater till följd av en dålig rekryteringsprocess. 

Läs mer: Kandidatupplevelse – allt du vill veta

Trots att både telefonen och video har funnits relativt länge finns inte så mycket forskning på användningen av dem i intervjusammanhang. Forskningen som finns kan däremot ge några intressanta indikationer. 

Telefonintervju, videointervju eller face-to-face

En meta-analys (Blacksmith, Willford & Behrend, 2016) har undersökt 12 studier som jämför kandidatupplevelsen i telefonintervjuer, videointervjuer och face-to-face intervjuer. Studien undersöker alltså endast kandidaten upplevelse, och inte hur bra dessa urvalsmetoder är på att bedöma kandidatens kompetens. 

Överlag visar studien att användningen av telefon och video har en negativ effekt på kandidatupplevelsen. Kandidater som blir intervjuade över telefon eller video ger både upplevelsen och intervjuaren sämre betyg än de som blir intervjuade face-to-face. 

Mellan studierna finns dock stora skillnader, vilket tyder på att det inte bara hänger på intervjuformen utan även andra aspekter av hur intervjun genomförs. Däremot är det tydligt att en telefonintervju eller videointervju inte är detsamma som en face-to-face intervju. Med andra ord kan forskning av face-to-face intervjuer inte nödvändigtvis generaliseras till telefon- och videointervjuer.

Kan kännas begränsande för kandidaten

Varför får telefonintervjuer och videointervjuer sämre betyg än face-to-face intervjuer? En teori är att kandidaten upplever att det är svårare att visa vem de är och vad de kan över telefon och video. Begränsningen kan skapa frustration och ångest. En annan möjlig förklaring är att telefon- och videointervjuerna upplevs som opersonliga och därför får sämre betyg av kandidaten.  

Har inte blivit bättre över tid

Någon kanske tänker att kandidatupplevelsen är sämre för att telefon och video är relativt nytt och ovanligt i intervjusammanhang, och att det kommer att normaliseras över tid. Det trodde även forskarna som genomförde meta-analysen. Resultaten pekade dock i motsatt riktning. I nyare studier var den negativa effekten större. Det lilla antalet studier och den korta tidsperioden gör det svårt att påstå att det är en tydlig trend, men det har åtminstone inte blivit bättre – än. 

Försiktig tolkning av resultaten

Eftersom forskningen på nyare intervjuformer fortfarande är begränsad är det viktigt att vara försiktig vid tolkning av resultaten. Även om det inte går att med säkerhet säga att telefon- och videointervjuer alltid ger sämre kandidatupplevelse än face-to-face intervjuer, så pekar forskningen i den riktningen. 

Om du är rekryterare och använder telefon- och/eller videointervjuer i dina rekryteringsprocesser kan det därför vara klokt att reflektera över ett par saker. 

  • Vad är syftet med att använda telefon/video istället för att träffas face-to-face? Är det för att effektivisera eller hinna intervjua fler? För att det är praktiskt? Eller av lathet? Ifrågasätt arbetssättet med hänsyn till risken att kandidaterna upplever det som mer negativt.

  • Använder du samma metod för alla kandidater? Eftersom det finns skillnader mellan de olika intervjuformerna bör du intervjua samtliga kandidater på samma sätt. Det ger kandidaterna samma förutsättningar och möjliggör en likvärdig bedömning.

  • Hur kan du kompensera den negativa effekten av telefon och video? Hur kan du skapa en positiv upplevelse för kandidaten trots sämre förutsättningar?


Hitta artikeln

Titel:  Technology in the employment interview: a meta-analysis and future research agenda
Författare: Blacksmith, N., Willford, J. C., & Behrend, T. S.
Tidskrift: Personnel Assessment and Decisions (2016)

Prenumerera

Vill du få HR-forskning direkt i din inkorg? Prenumerera på nya inlägg här:

Kategorier

Integritetspolicy

Här hittar du artiklar om forskningen inom HR, organisation och ledarskap. Vill du veta mer om hur vi förhåller oss till innehållet? Läs vår innehållspolicy.

Senaste artiklarna

Möjligheter och risker med transparenta intervjuer
Hur mycket ska vi berätta för kandidaten om innehållet i intervjun? Ska …
Är lägre personalomsättning bättre? En undersökning av sambandet med prestation
Är lägre personalomsättning alltid bättre? Finns det en optimal nivå av personalomsättning? …
Vad är learning agility och behöver jag bry mig?
Learning agility är ett begrepp som har fått allt mer uppmärksamhet de …
Beteendeankare för att minska bias i intervjun
Du vet säkerligen att dina rekryteringsprocesser är fulla av situationer där fördomar, …
Agil HR – vad innebär agilitet och agila arbetssätt för HR?
Agil HR är ett trendande begrepp. Fler och fler beskriver hur de …

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *