Rekryteringsprocessen avslöjar hur det är att jobba hos er

kandidater som väntar i kö för att gå på jobbintervju

Rekrytering är mer än att attrahera rätt kandidater och rekrytera på ett effektivt sätt. För att rekryteringsprocessen ska bli lyckad är det avgörande att kandidaterna faktiskt väljer att tacka ja till ett eventuellt erbjudande. Det kräver i sin tur att de får en positiv upplevelse av organisationen, inte bara innan de väljer att söka en tjänst utan också genom hela rekryteringsprocessen.

Vad händer med kandidatupplevelsen under rekryteringsprocessen? 

Kopplingen mellan rekryteringsprocessen och organisationens attraktivitet

Artikeln är baserad på tre oberoende studier som undersöker relationen mellan organisationens attraktionskraft som arbetsgivare och alla delar av rekryteringsprocessen som innehåller någon form av kontakt mellan kandidat och organisation (telefonsamtal, intervju, e-post, information m.m.).

Ni signalerar rättvisa genom era rekryteringsaktiviteter

Resultatet är tydligt. Upplevelsen av rättvisa i olika skeden av rekryteringsprocessen påverkar kandidaternas uppfattning av organisationen. Genom organisationens agerande under rekryteringsprocessen skapar de sig med andra ord en bild av hur det är att arbeta i organisationen.  

Men varför är det så egentligen?

Kandidaten försöker minska osäkerheten av en ny arbetsgivare

Vi människor gillar inte osäkerhet. När vi träffar nya människor försöker vi därför att minska osäkerheten genom att observera och kommunicera, för att på så sätt skapa oss en uppfattning av vad den nya relationen innebär.

Likadant fungerar det när en kandidat kommer i kontakt med en organisation för första gången. Osäkerheten, som en ny arbetsgivare innebär, försöker kandidaten minska genom att observera och kommunicera. Vilken information förmedlar organisationen på hemsidan och under rekryteringsprocessen? Hur behandlar de sina kandidater under intervjun? Ger rekryteraren svar på kandidatens frågor? Hur lång tid tar rekryteringsprocessen?

Alla interaktioner med organisationen ger kandidaten en upplevelse av hur medarbetare interagerar med varandra. Alla handlingar ger en känsla av hur organisationen behandlar sina anställda. All information som organisationen delar med sig av avslöjar hur organisationen prioriterar och fattar beslut, samt om de gör det på ett rättvist sätt.   

Positiva signaler leder till en positiv upplevelse av organisationen

Under rekryteringsprocessen får kandidaten signaler om rättvisa, via olika former av kontakt med organisationen. Dessa signaler påverkar i sin tur kandidatens upplevelse av hur attraktiv organisationen är genom att de minskar osäkerheten runt den nya potentiella arbetsgivaren.

Informationen, såväl positiv som negativ, hjälper kandidaten att skapa en tydligare och säkrare bild av hur organisationen är som arbetsgivare. Om kandidaten upplever att rekryteringsprocessen är orättvis är det enkelt att dra slutsatsen att flera av organisationens processer är orättvisa. Negativa intryck leder till en negativ upplevelse, och i förlängning en ökad risk för att kandidaten väljer att dra sig ur eller tacka nej till ett eventuellt erbjudande.

Vad innebär detta för dig som rekryterar?

Du måste inse att du skickar signaler genom hur du hanterar och behandlar dina kandidater under rekryteringsprocessen. Därför bör du kanske fokusera mer på kvaliteten av interaktionen du har med kandidater, än på enbart ditt eget perspektiv av effektiva urval och bedömningar.  Sätt kandidatupplevelsen först.


Psst! Ladda ner Tema HR:s kostnadsfria rapport Kandidatupplevelse – 10 tips från forskningen som sammanfattar forskningen på kandidaters reaktioner i en rekryteringsprocess.


Läs artikeln

Walker, H. J., Bauer, T. N., Cole, M. S., Bernerth, J. B., Feild, H. S., & Short, J. C. (2013). Is this how I will be treated? Reducing uncertainty through recruitment interactions. Academy of Management Journal, 56(5), 1325–1347.

Designed by pch.vector / Freepik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.