Vilken information tar du hänsyn till?

Tre studier om källor till information, bedömningar och beslut i svenska HR-avdelningar

Vilka källor till information använder sig HR-professionella av inför bedömningar och beslut? Den frågan har intresserat mig länge, och tyvärr finns svaren ännu inte i den vetenskapliga litteraturen. Därför bestämde jag mig för att undersöka saken själv under våren 2020.

Inom ramen för en magisteruppsats genomförde jag en mindre intervjustudie och två enkätstudier med syfte att öka kunskapen om just detta. Några av slutsatserna från arbetet var:

  • Interna informationskällor används mer än externa
  • Subjektiva informationskällor används mer än objektiva
  • Attityder påverkar användningen av informationskällor

I rapporten nedan kan du läsa en sammanfattad version av uppsatsen och resultaten från studierna.