Rapporter

Här kan du hitta och ladda ner rapporter inom ämnen som intresserar dig.

Vilken information tar du hänsyn till?

Tre studier om källor till information, bedömningar och beslut

I den här rapporten får du läsa mer om mina egna studier på användningen av information i svenska HR-avdelningar.