Rapporter

Här kan du hitta och ladda ner rapporter inom ämnen som intresserar dig.

Vilken information tar du hänsyn till?

Tre studier om källor till information, bedömningar och beslut

I den här rapporten får du läsa mer om mina egna studier på användningen av information i svenska HR-avdelningar.


Kandidatupplevelse – 10 tips från forskningen

En sammanfattning av forskning på kandidaters reaktioner i en rekryteringsprocess

I rapporten får du 10 konkreta och vetenskapligt förankrade tips på hur du skapar en positiv kandidatupplevelse i dina rekryteringsprocesser.


Guide: Jobbanalys med Critical Incident Technique (CIT)

Hur du genomför en jobbanalys med tekniken Critical Incident

Med den här guiden får du en steg-för-steg-guide av hela processen, konkreta arbetssätt och frågor att ställa under processens gång, tips för bästa resultat samt vanliga utmaningar och hur du hanterar dem.


Att leda på distans – vad säger forskningen?

En sammanfattning av forskningsbaserade tips för dig som leder, eller stöttar chefer som leder, på distans

I rapporten får du konkreta råd och tips på läsning inom teman som fysiskt avstånd, kontroll och tillit, kommunikation, konflikter och mycket mer.


Att mäta lärande och utveckling – nyckeltal för HR och ledare

Konkreta tips på hur du kan mäta och följa upp lärande och utveckling i din organisation

Du får tips kring hur du kan utvärdera utbildningsinsatser och andra aktiviteter för kompetensutveckling, hur du kan mäta förutsättningarna för lärande i klimatet och kulturen, och vad du kan mäta för att jämföra er med andra organisationer.


Analysera din personalomsättning

En praktisk steg-för-steg-guide som hjälper dig att analysera din organisations personalomsättning

Den här guiden hjälper dig att förstå personalomsättningen på djupet. Du får verktyg för att bedöma huruvida personalomsättningen i din organisation är sund eller problematisk.