Rådgivning och research

Vill du utveckla ditt arbete med fokus på fakta och bevis istället för åsikter och magkänsla? Vi finns här som rådgivande och stöttande partner.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • Sparring/coachning. Om du är ensamt ansvarig för en funktion eller fråga i din organisation kan det vara skönt och givande att ha någon att bolla med. Vi finns här som ett bollplank och stöd i att jobba evidensbaserat.
  • Djävulens advokat. Det är svårt att se på sin egen organisation och sitt eget arbete utifrån. Då kan det vara bra att ta in någon utifrån som kan ställa de kritiska frågorna.
  • Rådgivning i projekt. Vi hjälper också till med rådgivning i konkreta sakfrågor och är gärna delaktiga i utvecklingsprojekt.
  • Vetenskaplig research. Vi vet att det är tidskrävande att göra research och erbjuder därför översiktlig eller djupgående research utifrån er problemformulering.

Kontakta oss nedan för mer information och offert.

Kontakt

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

”Vi tog hjälp av Astrid i vårt arbete med att utveckla rekryteringsprocessen i Region Uppsala. Hon stöttade oss i att ta fram ett gediget forskningsbaserat beslutsunderlag utifrån våra frågeställningar kopplade till rekryteringsprocess, urvalsmetoder, användning av tester, intervjulängd och referenstagning. Vi är mycket nöjda med stödet och samarbetet, och har nu ett väl underbyggt förslag att gå vidare med internt vilket är väldigt värdefullt.”

– Sarah Singh, HR-Specialist, Processstöd och utveckling på Regionkontoret Uppsala