Individanpassad karriärutveckling

När vi jobbar med karriärutveckling i organisationer är det lätt att glömma bort att det är individer vi har att göra med. Karriärprogram och initiativ för kompetensutveckling i organisationer utgår ofta från organisationens behov och en förlegad bild av vad karriär är. Nu är det dags att uppdatera vårt perspektiv på karriär, och skapa möjligheter till utveckling som tilltalar fler.

 

Karriär handlar inte bara om vertikal rörlighet

Den gamla synen på framgång i karriären beskrivs ofta som objektiv, då den är lätt att identifiera och mäta. Det handlar om högre inkomst och traditionell befordran, att förflytta sig ”uppåt” i hierarkin och få mer ansvar och befogenheter. Men faktum är att den traditionella karriärutvecklingen i form av hierarkisk befordran inte tilltalar alla.

 

Fem vanliga karriärorienteringar

Forskningen visar tydligt att det finns flera perspektiv på karriär och att människor har olika syn på vad som kännetecknar en framgångsrik karriär. Det betyder att vi som arbetsgivare inte kan tänka ”one size fits all” när vi jobbar med karriärutveckling. Vi måste ta hänsyn till individen.

Den nya synen på framgång i karriären är subjektiv och utgår från individens värderingar, attityder och motivation. Utifrån studier på temat går det att identifiera fem vanliga karriärorienteringar. Dessa säger något om hur olika människor definierar begreppet karriär och vad de önskar från sina karriärer.

1. Avancemang

Traditionell befordran, mer ansvar och auktoritet, högre status och inkomst.

2. Specialisering

Utmana sin tekniska eller funktionella kompetens genom mer komplexitet. Lärande och utveckling ligger i fokus.

3. Frihet

Strävar efter autonomi och undviker begränsningar. Utforskar gärna olika typer av erfarenheter eller skapar sin egen produkt.

4. Trygghet

Stabilitet, förutsägbarhet, säkerhet. Föredrar långsiktighet och är ofta lojala.

5. Balans

Balans mellan arbete och privatliv. Uppskattar flexibilitet och delat ansvar.

 

Anpassad karriärutveckling för individen

För att skapa möjligheter som tilltalar fler måste karriärutvecklingen anpassas efter individens behov och preferenser. Olika typer av insatser motiverar och engagerar olika personer beroende på deras mål och värderingar. Som arbetsgivare behöver vi därför få kunskap om vilka värderingar och attityder som driver karriärbeslut hos våra anställda. Därefter kan vi skapa en effektiv strategi för karriärutveckling i organisationen.

  • Vilka karriärorienteringar finns representerade i vår organisation? Finns det behov eller preferenser som är starkare än andra eller är det bred spridning bland medarbetarna?
  • Vad säger forskningen om olika karriärinterventioner? Vilka insatser för karriärutveckling får önskade resultat?
  • Vilka insatser kan genomföras i organisationen med tanke på storlek, resurser och behov? Vilka insatser kommer våra anställda att föredra utifrån deras karriärbehov och preferenser?

Evidensbaserad HR handlar bland annat om att låta vetenskapliga bevis och den organisatoriska kontexten guida beslut. Karriärutveckling är inget undantag. Det är på tiden att sluta införa karriärsatsningar bara för att, och istället anamma ett mer strategiskt och evidensbaserat förhållningssätt till karriärutveckling i organisationer.

Läs mer: Vad är evidensbaserad HR och varför ska du bry dig?

Läs mer om karriär och karriärutveckling

Karriär – inte bara på individens villkor
Har karriärer blivit mer gränslösa? 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.