Innehållspolicy

På TemaHR.se vill vi erbjuda innehåll som är fritt från reklam, där vetenskapen får vara i fokus. Därför har vi inget sponsrat innehåll eller annonsbanners.

Våra artiklar och rapporter utgår alltid från forskningen och tar inte hänsyn till kommersiella intressen. Vi strävar efter att ge dig som läsare en korrekt och nyanserad bild av forskningsläget.

Som en del av vårt uppdrag att utbilda HR och ledare erbjuder vi även betalda tjänster. Vi har dock inte intressen i några specifika metoder eller leverantörer, utan även här är det rådande forskningsläge som styr innehållet.

För dig som är intresserad av att samarbeta med Tema HR finns det andra möjligheter att synas tillsammans med oss. Vi tror att HR och ledare kan lösa viktiga problem genom att anamma ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Tror du på detsamma och vill vara med på resan?

Vi erbjuder bland annat följande samarbetsformer:

  • Artiklar: du får möjlighet att publicera innehåll från TemaHR.se eller unika artiklar skrivna av oss på din egen hemsida.
  • Event: vi utformar och genomför ett event tillsammans, såsom ett webbinarium, seminarium eller liknande. Vi står för presentation av vetenskaplig research inom ett område och marknadsför eventet till vår målgrupp.

Vill du veta mer? Ta kontakt på astrid@temahr.se för mer information eller offert.