hur mår vi när vi jobbar hemifrån

Hur mår vi när vi jobbar hemifrån?

Det blir allt vanligare att jobba hemifrån, en förändring som kommer med både möjligheter och risker. Många hävdar att det finns produktivitetsvinster att hämta, samt…