Evidensen bakom evidensbaserad HR

Evidensbaserad HR bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt där beslut inom HR baseras på vetenskapliga bevis, expertis, organisatorisk kontext och viktiga intressenters intressen. Här på Tema…