Individanpassad karriärutveckling

När vi jobbar med karriärutveckling i organisationer är det lätt att glömma bort att det är individer vi har att göra med. Karriärprogram och initiativ…

Har karriärer blivit mer gränslösa?

Det finns ett begrepp inom arbetslivsforskningen som heter gränslös karriär (boundaryless career). Begreppet syftar till att förklara en ny typ av karriär. En karriär som…